Zníženie energetickej náročnosti MŠ A. Kmeťa

Znížiť energetickú náročnosť budovy a interiérovými úpravami zlepšiť podmienky v škole sú ciele rekonštrukcie, ktorá sa uskutoční v Materskej škole na Ulici Andreja Kmeťa v Žiline.

Obnova sa zameria na zníženie energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, základu, strechy a podlahy. Zníženie tepelnej priepustnosti plášťa budovy prostredníctvom tepelnej izolácie pomáha nielen znižovať šírenie chladu z exteriéru v chladnej časti roka, ale aj v lete počas horúčav udržiavať vnútorné priestory chladnejšie.

Rekonštruovať sa bude aj ohrev teplej vody či systém vykurovacej a vetracej sústavy.

Zníženie energetickej náročnosti budovy prispeje k zníženiu emisií CO2.

Použitie svetlého povrchu na fasáde materskej školy vďaka lepšiemu odrážaniu žiarenia zabráni prehrievaniu fasády, redukuje výkyvy teplôt medzi dňom a nocou a prináša úspory nákladov na klimatizáciu i kúrenie.

Materskú školu na Ulici Andreja Kmeťa navštevuje v súčasnosti 114 detí.

Fotogaléria