Revitalizácia zelenej plochy pred Mestským úradom

Zelená plocha pred mestským úradom dostane nový šat, bude viac slúžiť verejnosti. Hlavným cieľom stavebných prác je sprístupniť zelenú plochu verejnosti a vytvoriť z nej pobytovú, relaxačnú, náučnú i ekologickú zónu v centre mesta. V lokalite pribudnú kvetináče, stromy, okrasné trávy, informačná tabuľa, domček pre hmyz, náučné haptické domčeky, vtáčie búdky, lavičky a popisové tabuľky.

Ako prvé budú demontované staré vitríny slúžiace na oznamy a verejné vyhlášky. Plnohodnotne ich nahradia elektronické kiosky, ktoré sa nachádzajú pri vonkajšom schodisku mestského úradu.

Zelená plocha bude určená pre širokú verejnosť k možnej relaxácii v prostredí zelene, no pritom priamo v centre mesta.

Jedným z náučných prvkov v novom parku pred úradom bude aj domček pre hmyz, ktorý okrem edukatívneho charakteru napomôže opeľovaniu rastlín a zároveň splní prirodzenú úlohu predátorov i potravu pre iné živočíchy. Novinkou budú aj haptické domčeky z rôznych materiálov, napríklad z asfaltu, betónu, dlažby, dreva, tehly, kovu či trávy. Vďaka pôsobeniu slnečných lúčov sa jednotlivé materiály zohrejú a bude možné odskúšať si teplotu materiálu na vlastnej koži. Vplyvom poveternostných podmienok zas budú materiály postupne meniť svoj vzhľad. Nové prvky, ktoré na zelenej ploche verejnosť nájde, budú mať nielen edukatívny, ale aj praktický význam. Zelená plocha bude určená pre širokú verejnosť k možnej relaxácii v prostredí zelene, no pritom priamo v centre mesta. Dôležitou súčasťou nového návrhu riešenia lokality je zachovanie čo najväčšej plochy zelene a jej doplnenie. K jestvujúcej zeleni pribudne osem listnatých stromov a trávy. Vysoká zeleň bude označená popisovými tabuľkami s informáciami o danom prvku. Pribudnú aj kvetináče so stromami, ktoré vytvoria prirodzený polotieň a vysoké trávy zas prispejú k väčšiemu pocitu intimity. Na stromoch budú umiestnené nové vtáčie búdky.

Betónový múr, ktorý sa nachádza pri pešom chodníku k úradu, bude obložený drevom zo smrekovca a poslúži ako lavička. Na zelenej ploche bude zas vystavaný nový chodník z drevených dubových podvalov, ktoré sa postupne zhustia a vytvoria tak malú zhromažďovaciu plochu.
Revitalizácia zelenej plochy pred Mestským úradom

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mesto Žilina (@mestozilina)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mesto Žilina (@mestozilina)

 

Dokumenty na stiahnutie

Fotogaléria