Mobilná zeleň

Podprojekt mobilná zeleň pozostáva z osadenia nových sklolaminátových kvetináčov s atraktívnou skladbou drevín a kvetín na miestach, na ktorých klasická výsadba v súčasnosti nie je možná. Hlavným zámerom je skrášliť betónové prostredie a priniesť zeleň tam, kde chýba.

Umiestnenie kvetináčov bolo vybrané s ohľadom na charakter a (ne)atraktivitu prostredia množstva zelene, ktorá sa tam dnes nachádza.

Vďaka projektu sa osadí 118 ks sklolaminátových kvetináčov v neutrálnej antracitovej farbe s 5 rôznymi rozmermi.

Osadené budú aj veľké kvetináče, v ktorých bude solitérny strom alebo veľký ker s atraktívnou podsadbou trvaliek alebo okrasných tráv. Použité budú druhy muchovník stromovitý, viackmeň brezy himalájskej, javor ohnivý alebo slivka čerešňoplodá. V klasických menších kvetináčoch zas budú vysadené sezónne premenlivé trvalky s okrasnými trávami a cibuľovinami v rôznych farebných kombináciách.

Fotogaléria