Nákup elektromobilov

Mesto Žilina v rámci projektu zakúpi 2 elektromobily, ktoré budú slúžiť na rozvoz stravy pre dôchodcov v rámci mesta Žilina.

Pokiaľ ide o zmenu klímy a kvalitu ovzdušia, elektrické vozidlá sú jednoznačne lepšie ako benzínové alebo naftové vozidlá. Elektrické vozidlá spotrebúvajú menej energie, a to najmä pri jazde v mestách. Zároveň u nich nedochádza k žiadnym výfukovým emisiám látok znečisťujúcich ovzdušie v podobe oxidov dusíka a častíc. Elektrické vozidlá môžu tiež prispieť k zníženiu hluku. Najmä pri nižších rýchlostiach sú hlučné menej ako bežné vozidlá. Z pohľadu zdravia súvisí ich hlavný prínos s kvalitou ovzdušia.

Mesto Žilina vďaka zakúpeniu 2 elektromobilov prispeje k zníženiu emisií CO2.

Fotogaléria