Revitalizačný projekt v Lesoparku Chrasť

Lesopark Chrasť má celomestský význam so základnými prvkami zelenej infraštruktúry. Nachádza sa medzi sídliskami Vlčince a Solinky. Je obľúbenou mestskou zónou oddychu a poskytuje návštevníkom rôzne možnosti športového vyžitia (beh, beh na lyžiach, cyklistiku, nordic walking). Pre deti sú tu vybudované detské ihriská, preliezačky a iné atrakcie. V areáli sa nachádza i menšia reštaurácia.

Lesopark Chrasť každoročne ohrozuje nebezpečná nákaza a problémy so zdravotným stavom drevín. Malo by preto dôjsť k zmene jeho drevinového zloženia. Smreky a jasene postupne nahradia iné dreviny, ktoré sa vedia lepšie adaptovať na teplú a suchšiu klímu. V minulosti sa nachádzali pri lesoparku poľnohospodárske pozemky, medzi nimi aj staré ovocné sady.

Realizáciou projektu dôjde k výsadbe 87 kusov ovocných stromov a 88 iných vhodných drevín, čo je plne v súlade s využitím plôch na zveľaďovanie verejného priestoru. Ide o iniciatívu vrátiť do prostredia ovocné stromy.

Okrem adaptácie na zmenu klímy je veľkým prínosom zvýšenie množstva a rozmanitosti zastúpenej fauny a flóry v danom území. Vznikne priestor vhodný pre výskyt hmyzu, vtáctva a drobnej fauny.

Vysadené miesta môžu byť zároveň využívané v rámci voľnočasových aktivít občanov pri zabezpečení starostlivosti o ovocné stromy, ako aj na edukáciu detí a mládeže.

Fotogaléria