Líniová zeleň

V rámci tejto aktivity sa v meste Žilina vysadí 638 stromov rôznych druhov. Výsadba bude realizovaná predovšetkým ako prícestné stromoradia a aleje v okolí centra mesta a priemyselných zónach.

Navrhované sú druhy drevín odolné voči klimatickým zmenám a škodcom. Zdravotný stav a vitalita drevín budú monitorované.

Význam výsadby nových stromov do urbanizovaného priestoru môžeme definovať v troch aspektoch.

ENVIRONMENTÁLNY ASPEKT:

 • zníženie skleníkových plynov,
 • zlepšenie kvality vzduchu a vody,
 • zníženie efektu mestského tepelného ostrova,
 • zníženie spotreby energie,
 • zníženie erózie vrchnej pôdy,
 • poskytnutie stanovišťa voľne žijúcim živočíchom.

ZDRAVOTNE-SOCIÁLNY ASPEKT:

 • zlepšenie ľudského zdravia,
 • poskytovanie tieňa,
 • vytvorenie vizuálnej a zvukovej bariéry,
 • skrášlenie susedstva,
 • zatraktívnenie ulice.

EKONOMICKÝ ASPEKT:

 • zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti,
 • zlepšenie charakteru miesta,
 • zníženie nákladov na chladenie budov,
 • zvýšenie ekonomickej stability,
 • zníženie výdavkov na sivú infraštruktúru,
 • dlhšia životnosť vozovky,
 • zníženie odtoku dažďovej vody.

Fotogaléria